آسیاب سلول ساچمه ای

Vibrogen_Cell_Mill_VI_6

  • هموژنایزر لرزشی برای انحلال نمونه ها بر طبق اصول آسیاب ساچمه ای
  • پودر کردن سلول ها، سوسپانسیون های سلولی یا ذرات مشخص

 

مشخصات دستگاه :

4500 rpm سرعت  

15-200 mL حجم محفظه های نمونه  

 

   سیستم خنک کننده : توسط یخ خشک و یا عبور جریان آب سرد از بین محفظه نمونه