شرکت بی تا

آدرس:
تهران- بلوار میرداماد- خیابان نساء- خیابان زرنگار- پلاک 23- طبقه 3- واحد 3
تلفن:
22913964-7
فکس:
22227314
قسمتهای ضروری*
سایر اطلاعات:

ایمیل شرکت  :  info@bitacompany.com  

                           Bitainfo1@gmail.com

ایمیل فروش :  Bitasales1@gmail.com 

                     Bitasales2@gmail.com

ایمیل مدیریت :  president@bitacompany.com 

ایمیل خدمات :  service@bitacompany.com