خدمات

خدمات پیش از فروش: ارائه اطلاعات مکفی در مورد وسیله مورد نیاز از طریق اعزام نماینده یا ارسال بروشور و کاتالوگ، CD  و ... انجام مشاوره جهت تجهیز آزمایشگاههای تحقیقاتی بخصوص در زمینه های بیوتکنولوژی، تحقیقات گیاهی و همچنین پاتولوژی - ارائه مشاوره های بازرگانی در رابطه با خرید های خارجی و داخلی - ارائه پروفرم (جهت خریدهای ارزی) و پیش فاکتور (جهت خریدهای ریالی)

 خدمات فروش: - انعقاد قرارداد فروش ریالی و ارزی - انجام امور بازرگانی و بانکی به نمایندگی از خریداران محترم

خدمات پس از فروش: - نصب و راه اندازی کامل سیستم های خریداری شده - آموزش کامل سیستم های خریداری شده در شرکت و در محل نصب - برگزاری کلاس های آموزشی تکمیلی در شرکت - برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی در شرکت های سازنده تجهیزات (آلمانی- سوئیسی – کانادایی و انگلیسی) برای کاربران و محققین ارجمند