سیستم ها با کاربردهای متنوع

DAIVING-PAM

فلورومتری بسیار دقیق برای مطالعه فتوسنتز گیاهان آبزی شامل جلبک های بزرگ، گراس های دریایی و مرجان ها است. این فلورومتر راهی برای آنالیز دقیق ارگانیسم های مذکور تحت شرایط طبیعی باز کرده است. این آنالیزها متکی به تجربیات 10 ساله مطالعات گیاهان خشکی زی با فلورومترهای استاندارد PAM است.

این دستگاه دارای کاربری بسیار آسان است و اطلاعات ارزشمند در طول چندین ثانیه قابل دستیابی است. وقتی که بخش انتهایی فیبر نوری روی نمونه قرار داده می شود، برای ارزیابی عملکرد فتوسنتز کافی است در صفحه لمسی دکمه استارت زده شود سپس به صورت اتوماتیک عملکرد فلورسانس (FO) و عملکرد ماکزیمم (FM)،  و عملکرد فتوسنتز (Y= ∆F/Fm´) اندازه گیری می شود.

همچنین غلظت جریان فوتون فتوسنتزی در سطح نمونه (میکرو مول در متر مربع در ثانیه)، سرعت نسبی انتقال الکترون و عمق آب نمایش داده می شود. به علاوه این دستگاه یک mode menu پیشرفته برای تعیین ضرایب خاموشی فلورسانس (NPQ-qN-qP)  و ثبت اتوماتیک نور و ثبت اتوماتیک منحنی های نور و القا فلورسانس فراهم آورده است.

 

 

XE-PAM

 فلورومتر تحقیقاتی با دقت و تطبیق پذیری بسیار بالا

 فلاش های تفحص (probing) این فلورومتر از یک فلاش لامپ زنون (Xe) ساخته شده است. ویژگی منحصر به فرد فلاش لامپ زنون شدت های پیک حداکثر بالا و یک طیف تابش وسیع شامل دامنه ای از ماوراءبنفش و طیف مرئی است. این ویژگی منجر به حساسیت و دقت قابل توجه در تشخیص فلورسانس و امکان انتخاب دامنه طیفی برای تابش می شود.

دامنه نمونه ها از سوسپانسیون کلروپلاست ها، جلبک های کوچک در غلظت های کلروفیل پایین تا 1 µg/L و همچنین برگ های سبز را شامل می شود. روش ها برای آنالیز فلورسانس فتوسیستم II کلروفیل شامل پالس اشباع و آنالیزهای Pomp and Probe می شود. فراهم بودن هر دو روش، مقایسه مستقیم تغییرات عملکرد فلورسانس منتج از فلاش های بازگرداننده منفرد و چندگانه را امکان پذیر می سازد. دامنه کاربرد XE-PAM  به آنالیز فتوسیستم II خلاصه نمی شود بلکه شامل تمامی تحقیقاتی می شود که ارزیابی انتخابی و صحیح سیگنال های کوچک فلورسانس مدنظر است. برای مثال XE-PAM  برای تعیین غربالگری UV اپیدرمی در برگ ها، پایش تغییرات غلظت NADH و NADPH در ارگانل های سلول یا سوسپانسیون های سلولی، ارزیابی شیب غلظت پروتون در کلروپلاست ها با سنجش فلورسانس 9-آمینوآکریدین (9AA) در کلروپلاست ایزوله شده، استفاده می شود.

 

WATER-PAM

کلروفیل فلورومتر WATER-PAM به علت وجود مشدد نور (Photomultiplier) ویژه در ترکیب با پیش تقویت کننده الکترونیکی، دقت بالایی در تشخیص فلورسانس دارد. (قابلیت تشخیص تا زیر 0/1 میکروگرم کلروفیل در لیتر).

این دستگاه  دارای 3 ورژن QUVETTE، FIBER، FLOW THROGH است.

ورژن QUVEET

واحد امیتر- دتکتور با دو رنگ LED متفاوت فراهم است. ورژن LED آبی (WATER-ED/B) کمترین دخالت نور سرگردان را نشان می دهد. بعلاوه این ورژن دارای منبع نور LED مادون قرمز نیز هست که به منظور راه اندازی سریع فتوسیستم I و باز کردن مراکز واکنش فتوسیستم II ایجاد شده است و برای ارزیابی سطوح فلورسانس (FO´) لازم است.

ورژن LED قرمز (WATER-ED) اغلب برای آنالیز سیانو باکتریها استفاده می شود. این ورژن همچنین دارای نور آبی یا مادون قرمز است.

ورژن FIBER

این ورژن مجهز به فیبر نوری است که برای تحقیق در سطوح جامد کاربرد دارد معمولا این ورژن برای ارزیابی لایه های فتوسنتزی سطوح زیر آب (periphyton  ها، microphytobenthos)، لایه های خاک و غربال نمونه ها در چاهک های پلیت استفاده می شود.

ورژن FLOW THROGH

به علت قابلیت آنالیز مداوم، کاربری اصلی ورژن FLOW THROGH در زمینه لیمونولوژی، اقیانوس شناسی، مدیریت آب و مانیتورینگ آب شرب است.

ورژن FLOW THROGH مجهز به LED های قرمز (WATER-FT /R) یا آبی (WATER-FT) است که WATER-FT /R برای تشخیص سیانو باکتری ها مناسب است و WATER-FT سیگنال های پیش زمینه پایینی را نشان می دهد و برای آنالیز جلبک سبز یا دیاتومه ها مناسب است. 

 ورژن QUVEET

PHYTO-PAM

آنالیز فیتوپلانکتون ها (کلروفیل فلورومتر با 4 طول موج)

-  قدرت تمییز بین جلبک سبز، دیاتومه ها و سیانوباکتری ها

-  3 نوع واحد امیتر_دتکتور جایگزین برای کاربردهای آزمایشگاهی و مزرعه ای

-  سنجش غلظت کلروفیل فعال در سطوح پاین تر از 0.1µg chl/L

-  ارزیابی عملکرد کوانتومی موثر و سرعت انتقال الکترون نسبی

-  ثبت اتوماتیک منحنی های پاسخ نوری مربوط به عملکرد و ETR

این دستگاه نه تنها قادر به تعیین محتوای کلروفیل فعال در سطح طبیعی آب را تا سطح 0/1µg chl/L دارد بلکه قدرت تمییز بین گروه پیگمان های مختلف جلبک ها را نیز دارد. بعلاوه با این دستگاه ، کارایی فتوسنتزی و حالت سازگاری نور انواع مختلف فیتوپلانکتون ها قابل ارزیابی است.

3 نوع ورژن جایگزین با واحدهای امیتر دتکتور مختلف برای کاربردهای گوناگون در دسترس است.

ورژن 1

مناسب تحقیقات پایه ای درباره فتوسنتز فیتوپلانکتون ها است.

ورژن 2

برای کار در آب های آزاد اقیانوس با محتوای کلروفیل زیر  0/5µg /L قابل توصیه است.

ورژن 3

در تحقیقاتی درباره فتوسنتز ارگانیسم هایی که روی سطح رشد می کنند مناسب است.

برای مطالعه periphyton  ها، microphytobenthos وصفحات چند لایه از میکروارگانیسم ها قابل توصیه است. 

TOXY-PAM

آنالیزور دو کاناله عملکرد فتوسنتز

این کلروفیل فلورومتر برای تشخیص اثرات مواد ممانعت کننده از فتوسنتز طراحی شده است. برای مثال بازدارنده PSII  یعنی Dioron در غلظت های پایین تا 0/02 میکروگرم در لیتر قابل تشخیص است. TOXY-PAM ترکیبات فیتو توکسیک را با مقایسه همزمان سرعت های انتقال الکترون فتوسنتزی نمونه تیمار شده و نمونه مرجع تشخیص می دهد.

از تفاوت عملکردها در دو محفظه سنجش، درجه بازداری به صورت درصد اکی والان های µg Dioron × L ارزیابی می شود. این پارامترهای بازدارندگی ذخیره شده، و از لحاظ آماری ارزیابی می شود. دستگاه  TOXY-PAM به طور وسیع برای تشخیص مواد فیتوتوکسیک (مسموم کننده گیاهی) در نمونه های آب، مانند آب شرب، آب مصرفی در صنایع غذایی و همین طور آب های سطحی دریاچه ها، رودخانه ها و اقیانوس ها استفاده می شود.

بدین ترتیب سوسپانسیون های استاندارد از تیلاکوئیدها یا جلبک های تک سلولی ممکن است به عنوان مواد فعال فتوسنتزی برای تشخیص تعداد زیادی از مواد سمی استفاده شود که این مواد سمی روی مراحل آنزیمی فتوسنتز و بخش های مرتبط با متابولیسم سلولی تاثیر می گذارند. بعلاوه این دستگاه به عنوان ابزار ارزشمند برای مطالعه فتوسنتز تحت استرس های مختلف قابل استفاده است.

این دستگاه دارای ورژن های آبی و قرمز است .برای بسیاری از مطالعات با سیانو باکتری ها ورژن قرمز نسبت به ورژن آبی مناسبتر است.