Conviron

شرکت " بی تا " مفتخر است کمپانی Conviron کانادا را که معتبرترين و پرفروش ترين سازنده تجهيزات تحقيقات گياهی در جهان است را معرفی نمايد، تجهيزات کمپانی Conviron بشرح زير است .

 • اتاق و اتاقک رشد گياه
 • اتاق و اتاقک رشد بافت
 • ژرميناتور
 • انکوباتورگياهی
 • اتاق شبنم


  انواع اتاق و اتاقک رشد گياه :
  مشخصات عمومی :
 • سايز از 3.3m²)36 ft²) تا 18m²) 142ft²)
 • کنترل نورها ميکرو پروسسور Touch screen) CMP 4030)
 • استاندارد ايمنی و کيفيت بين المللی
 • 2 سال گارانتی
 • پوشش خارجی و داخلی آلومينيوم ( غير قابل فرسايش )
 • سيستم توزيع يکنواخت هوا
 • سيستم خنک کننده که هوای گرم را بازخور می کند.

  موارد انتخابی :
 • محدوده دمايی گسترده
 • افزودن امکان ايجاد رطوبت (يا توسعه آن )
 • نورمتناوب
 • جريان هوا به پايين
 • سيستم کنترل مرکزی
 • کنترل CO2
 • افزايش رشد ارتفاع گياه
 • طرح سايبان مسدود کننده نور


  معرفی مدل های موجود اين کمپانی :

  اتاق مدل PGW36
  اين محفظه 2 منظوره ساخته شده است هم بصورت Walk in و هم بصورت Reach in مورد استفاده قرار می گيرد .
  چهار درب درحالت reach in موجود است . چنانچه مايل به استفاده از walk in باشيد می توانيد unit را با تعداد درهای کمتر سفارش دهيد. تلفيقي از نور سفيد (که توسط لامپ های فلورسنت توليد شده و در مدت طولانی کارکرد خود طول موجشان تغيير نمی کند از اينرو خاص اين دستگاهها هستند) و نور زرد که مقاديرشان توسط کنترلر CMP 4030 قابل کنترل است نور مدنظر محققين گرامی را تامين می کند .
  جريان هوا با سرعت کم به طور يکنواخت به بالا ست. هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است.


  اتاق مدل PGV 36
  اين مدل برای دانشمندان و محققانی طراحی شده که مايلند درون محيط کشت کنترل شده کار کنند .
  (Walk in) :نور از طريق لامپهای فلورسنت و نورزرد تهيه می شود و با ميکروپروسور CMP4030 کنترل می شود . جريان هوا با سرعت کم به طور يکنواخت به بالاست . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

  اتاقهای مدل CG 72,108
  بزرگترين Unit استاندارد به صورت walkin است و سايز آن 6.7m² تا 10m² می باشد.
  نورداخل دستگاه تلفيقی از نور لامپهای فلورسنت و لامپهای حبابی با مشخصات خاص جهت توليد نور سفيد و زرد می باشد. گرمای لامپ ها با چرخش هوای تهويه شده از بين می رود .جريان هوا با سرعت کم و بطور يکنواخت روبه بالا است. هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است. اين اتاقها دارای کف هستند و رطوبت مورد نياز از طريق سوراخهايی که در کف تعبيه شده در فضای اتاق منتشر می شود.

  اتاق رشد GR 48-64-96-128-144-192
  سايزهای مختلف از 48ft²) 4.5m²) تا 192ft²) 18m²) موجود می باشد .
  نور زرد و فلورسنت در هر دو طرف راهرو اصلی مهيا است و گرمای آن با چرخش ( گردش ) هوای تهويه شده از بين می رود سرعت جريان هوا کم و بطور يکنواخت به سمت بالا ست . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است با توجه به مشخصات فوق اين دستگاه مقرون به صرفه می باشد .
  اين سيستم دارای کف نمی باشد و کف اتاق را سراميک يا..... سوله محل نصب تشکيل می دهد رطوبت توسط فن تعبيه شده در مخازن آب ايجاد می شود .

  MTW 180-120-60 اتاقهای رشد سری MTW
  ايده آل برای محققينی است که تعداد بسيار زيادی از گياهان کوچک يا جوان را پرورش می دهند. گرچه سايز آن مشابه ساير محفظه هاست :
  گرچه سايز آن مشابه ساير محفظه هاست :
  5.6m² 11-12m² 16.7m²
  اما فضای رشد 3 برابر را در اختيار قرار می دهد .
  نوردهي در هر طبقه انجام مي شود . جريان هوا به سمت بالا و در هر طبقه به صورت يکنواخت است . حجم هواي تازه بسته به سايز محفظه متفاوت خواهد بود . گرماي لامپ با گردش هواي تهويه شده خارج مي شود.


  اتاقک های رشد گياه (reach in)

  E7-EF7-E7/2
  اين اتاقک ها کوچکترين اتاق های رشد هستند و برای محققينی که فضای محدود دارند،مناسب می باشند.

 • E7 روميزی است.

 • EF7 روی زمين قرارمی گيرند و امکان رشد طولی بيشتری مهيا می کند .

 • E7/2 : 2 محفظه جداگانه دارد که امکان کنترل مستقل آنها نيز فراهم شده است . نور از طريق لامپ فلورسنت و زرد تهيه می شود که از محفظه رشد گياه جدا شده است . حرارت لامپ بطور مکانيکی به جلو تخليه می شود، ميکروپرسسور Cmp 4030 نوردهی را کنترل می کند. با قرار دادن يک جايگاه در وسط محفظه داخلی می توان بصورت 2 طبقه از فضا استفاده کرد. هوا باسرعت کم وبه طور يکنواخت به سمت بالا در جريان است .هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

 • E8 : نور از طريق لامپ فلورسنت و زرد تهيه می شود و گرمای حاصله با گردش هوای تهويه شده از بين می رود .ميکروپروسسور CMP4030 نوردهی را کنترل می کند که در فواصل3/4 , 1/2 , 1/4 نصب شده است (3 جايگاه ) .هوابا سرعت کم و به طور يکنواخت به سمت بالادر جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

 • S10H : اين مدل برای کاربرانی مناسب است که به محدوده وسيع اجرا احتياج ندارند . اين unit قادر است رطوبت بيش از حد يا کمتر از حداقل را کنترل کند . نور از طريق لامپ فلورسنت و زرد تهيه می شود که از محفظه رشد گياه جدا شده است .

  ميکروپروسسور CMP 4030 نوردهی را کنترل مي کند . قفسه هايی در 3/4 ,1/2,1/4) ( محفظه داخلی نصب شده است هوا با سرعت کم و به طور يکنواخت به سمت بالا در جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

 • E15 : اين مدل پردرخواست ترين و در اندازه متوسط است. اتاقی است با تمام امکانات جهت رشد گياه، دارای 2 درب و نور Counter balanced می باشد .
  نور از طريق لامپ فلورسنت و زرد تهيه می شود گرمای حاصله با چرخش هوا تهويه شده و ازبين می رود . ميکروپروسسور CMP4030 نوردهی را کنترل می کند . قفسه هايی در( 3/4,1/2,1/4) محفظه داخلی نصب شده است . هوا با سرعت کم و به طور يکنواخت به سمت بالا در جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

 • PGR15 : اين مدل نيز شبيه E15 مي باشد اما ارتفاع رشد به 58inch يا 147cm می رسد . تمام سرويس اتاق از خارج آن صورت می گيرد . نور از طريق لامپ فلورسنت و زرد تهيه می شود گرمای حاصله با چرخش هوا تهويه شده و ازبين می رود . ميکروپروسسور CMP4030 نوردهی را کنترل می کند و قفسه هايی با 3/4,1/2,1/4 ارتفاع محفظه تعبيه شده است . هوا با سرعت کم و به طور يکنواخت به سمت بالا در جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .

 • MTR30 : اين اتاق 2 قسمتی است و در هر قسمت بيش از 32ft²) 3m²)فضای رشد در اختيار می باشد . نور کافی برای رشد گياهان با رشد طولی 26inch) 63cm) مهياست . نور از طريق لامپ فلوراسنت و زرد و در يک سيستم نوردهی غير بسته وثابت تهيه می شود .گرمای لامپ با چرخش هوا از بين می رود . ميکروپروسسور CMP4030 نوردهی را کنترل می کند و قفسه هايی در فواصل 3/4,1/2,1/4 ارتفاع محفظه تعبيه شده است. هوا با سرعت کم و به طور يکنواخت به سمت بالا در جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .


  اتاق کشت بافت و گياه
  اين اتاقک ها(اتاق ها) در هفت مدل موجود می باشد :

  مشخصات عمومی :
 • موجود در سايز های مختلف
 • انعطاف پذير
 • دارای استاندارد ايمنی و کيفيت بين المللی
 • 2 سال گارانتی
 • کنترل نور بوسيله ميکروپروسسور Touchable) CMP 4030)
 • سيستم خنک کننده هوای گرم را بازخور می کند
 • سيستم توزيع يکنواخت هوا
 • داخل و خارج اتاق از جنس آلومينيوم ( غير قابل فرسايش ) است .


  موارد انتخابی :
 • محدوده دمايی گسترده
 • افزودن امکان ايجاد رطوبت (يا توسعه آن )
 • منبع نورمتناوب
 • جريان هوا به پايين
 • سيستم کنترل مرکزی
 • کنترل CO2

افزايش رشد طولی گياه


اتاقک کشت بافت TC16 :
کوچکترين اتاقک کشت بافت است .نوردهی توسط 4 لامپ فلورسنت 20 وات بالای هر طبقه انجام می شود. حرارت لامپ ها توسط جريان هوای تهويه شده از بين می رود. هوا با سرعت کم و به صورت يکنواخت به سمت بالای هر طبقه جريان دارد .


اتاق کشت بافت TC30 :
فضای محدودی از آزمايشگاه را نياز دارند . اين اتاق دارای 2 بخش است که فضايی به مساحت 32ft²) 3m²) را در اختيار قرار می دهند . اين unit بطور استاندارد با ميکروپروسسور CMP4030 کنترل می شود. نوردهی از طريق لامپ فلورسنت و نورزرد – در يک بانک لامپ fix و غير بسته – انجام می شود. گرمای حاصله با چرخش هوای تهويه شده از بين می رود.


سری اتاقهای کشت بافت TCR :
اين مدل ها Walk in هستند و منحصراٌ جهت کشت بافت استفاده می شوند . در سايزهای مختلف تا 180ft²) 16.7m²) موجود است . نور از طريق فلورسنت بالای هر طبقه تامين می شود .
گرمای حاصله از چرخش هوای تهويه شده خارج می شود .
هوا با سرعت کم و بطور يکنواخت به سمت بالا در جريان است . هوای تازه قابل تنظيم و از پيش فيلتر شده است .


ژرميناتورمدل G30
به منظور ايجاد رطوبت خيلی زياد ساخته شده است و ازجنس فولاد زنگ نزن است . حداکثر تا 30 قفسه در آن قرار می گيرد که مساحت کل 9m² را در اختيار کاربران قرار می دهد . نور از طريق فلورسنتهايی که در دو طرف ديوار قراردارند ، تامين می شود اين فلورسنت ها توسط يک ديوار شيشه ای از فضای کشت (جوانه زدن) جدا شده اند هوا با سرعت کم و بطور يکنواخت از ديوار پشتی وارد می شود و ميان قفسه ها جريان می يابد.


Dew Room
اتاقهای شبنم : اتاق شبنم در پاتولوژی گياهي کاربرد فراوان دارد . اين اتاق شرايطی شبيه شبنم ايجاد مي کند که شيوع بيماريهای گياه را افزايش می دهد . تعداد بسيار زيادی رديف وجود دارد به اين ترتيب حجم قابل استفاده اتاق حداکثر می شود . جنس اين اتاق از فولاد زنگ نزن است که در مقابل رطوبت زياد ، مقاوم است اجزا بکار رفته از جنس پلاستيک يا فولاد زنگ نزن هستند . هوا با سرعت کم و به صورت افقي جاری می شود . فن های چرخان کلا" از جنس پلاستيک و با طرح بسيار منحصر به فرد هستند .


اتاق محيطی سری C :
اين اتاق ها در محيط های علمی و محيط های صنعتی استفاده می شود و کاربردهای متعدد دارند ، ازجمله اين موارد می توان به محيط های کاری کنترل شده اشاره داشت.

نور نسبت به نياز کاربر از منابع مختلفی تامين می شود که عبارتند از :
فلورسنت ، نور زرد ، high intensity discharge ، ماکروويو .
چگونگی جريان هوا و سرعت هوای تازه متناسب با نياز کاربر طراحی می شود .


اتاق MTP 432 Multi – Tier production
اين اتاق از نوع walk in و بزرگترين اتاق رشد است که توسط کمپانی توليد شده است، در سايز های مختلف تا 40m²) 432ft²) توليد می شود .
نور از طريق لامپ فلورسنت و نور زرد که در يک محفظه ثابت قرار گرفته اند تامين می شود .
گرمای حاصله بوسيله گردش هوا از بين می رود . هوا با سرعت کم و به صورت افقی جريان می يابد . جريان هوا قابل تنظيم است تا بهترين شرايط را برا ی رشد داشته باشيم . هوای تازه متناسب با حجم محفظه موجود است .


اتاقهای SG
سری SG از جمله اتاقهای walk in می باشند و برای کاربرهايی مناسب است که نياز به جوانه زدن در حجم وسيع دارند . نورفلورسنت به صورت عمودی دردو طرف بالای اتاق قرارگرفته است و درون محفظه ای جای دارد که از فضای داخلی اتاق جدا شده است . جريان هوا به صورت يکنواخت است . گرمای حاصل از لامپ به وسيله تهويه از بين می رود . کنترل رطوبت اضافی نيز پيش بينی شده است .


سری SSR
اين سری اتاق ها برای نگهداری جوانه ها بکار می روند . اين unit ها برای نگهداری کوتاه مدت ، ميان مدت ، و بلند مدت بکار می روند . اين unit ها را می توان با سيستم کنترل و خنک سازی اضافی تجهيز کرد تا اطمينان کامل حاصل شود . نسبت به نياز کاربرمی توان از خشک کن های شيميايی برای کاهش رطوبت استفاده نمود ضمناٌ قفسه بندی ثابت و متحرک برای هر سايز اتاق موجود می باشد.


انکوباتورهای I24L و I25L :
اين انکوباتورها بسيار قدرتمند است و گستره کاربرد آنها بسيار وسيع می باشد . دارای چندين طبقه و بسيار دقيق هستند . بسته به نياز کاربر نوردهی از بالايی هر قفسه و يا بصورت عمودی در امتداد ديوار انجام می شود . هوا با سرعت کم و در داخل اتاقک جريان دارد .


مراکزی که در آن دستگاههای Conviron نصب شده است :
مرکز تحقيقات زيست فناوری و ژنتيک- دانشگاههای رازی کرمانشاه ، مازندران، شيراز، مشهد، زنجان، کرمان ،سنندج، تربيت مدرس، اصفهان و....

جهت کسب اطلاعات بيشتر می توانيد به آدرس www.conviron.com مراجعه نماييد.