هود انکوباتور

Incubator_Hood_TH_15

  • دمای ثابت حتی برای وسل های با حجم بالا(برای مثال : فلاسک ارلن مایر 1000mL)
  • بدنه فلزی با 3 درب، که درب جلویی به صورت کشویی از بالا باز میشود.
  • قابلیت الحاق با تمام شیکر های Compact
  • قابل استفاده به صورت واحد مجزا

پارامترها :

 5-50°C  : رنج دما

بالای دمای محیط

دقت دما : %1± 

90×410×310mm  : (ابعاد داخلی (طول×عرض×ارتفاع

(1000mL ارتفاع کافی برای فلاسک ارلن مایر)